top of page

Skolekapaciteten i Hørning skal udbygges. Skanderborg Kommune har derfor afsat 100 mio. kr. til at bygge en første etape af nye faciliteter til Bakkeskolen. Den ny skole kommer til at ligge i Hørning syd og vil i første etape bl. a. rumme et nyt indskolingshus med 3 spor og SFO.

Forarbejdet er godt i gang. I foråret 2019 er arbejdet med at udvikle et byggeprogram for den ny skole sat i gang. Målet er at udbyde projektet ved årets udgang, hvorefter samarbejde med arkitekter og entreprenør kan gå i gang. 

Her på projekthjemmesiden kan du læse om projektet og følge med i den løbende udvikling - i første omgang af byggeprogrammet og sidenhen af byggeprojektet.

Bygherrerådgivningen varetages af D-K2, Autens, DMR og ETOS Ingeniører.

Om projektet

døren til fremtiden og til Hørning Syd – det nye fælles skole-, idræts- og kulturforsamlingssted"

"Bakkeskolen åbner 

Styregruppen for Ny Skole Hørning har bedt om en analyse af en justeret lokalplan på af grund af ny viden om Bakkeskolens arbejde samt den ny skoleprognose, der viser et større behov end tidligere antaget. 

I den forbindelse blev det på styregruppemødet d. 6. juni 2019 besluttet, at første etape skal bygges som 4-sporet skole med plads til 112 elever pr årgang for indskolingen. Der vil på styregruppemødet 1. juli 2019 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det er ønsket, at den justerede lokalplan sendes i forlænget høring.

bottom of page