top of page
We can't wait to hear from you! Call us today and let us help you find what you're looking for.

BRUGERDIALOG 2019

Visionen for den ny skole er skabt af skolens medarbejdere og elever. Den bliver i 2019 konkretiseret til et byggeprogram med krav til rumtyper, størrelser, funktioner, sammenhænge og meget mere. 

 

Omdrejningspunktet for dette konkretiseringsarbejde er en projektgruppe, skolen har nedsat, ligesom elevrådet også involveres. Undervejs er der også dialog med eksterne brugere og samarbejdspartnere. 

I tillæg dertil kommer en række ad hoc fokusgruppemøder med forskellige parter efterhånden som bygherrerådgiveren arbejder sig igennem formuleringen af et byggeprogram for den ny skole. 

 

Processen er vist i oversigtsform nedenfor.

Derunder er der link til de forskellige møder i processen, hvor man kan se dagsorden, deltagerkreds og sidenhen opsamling. Her kan deltagere orientere sig forud for møderne og efterfølgende finde opsamling derfra. 

190611_procesoplæg.jpg

PLANLAGTE MØDER - klik for dagsorden og opsamling

1: WORKSHOP, 9.5. kl. 12.20-14

TEMA: EN FANTASTISK SKOLE

DELTAGERE: ELEVRÅD

3A: MØDE, 28.5. KL 14-15

TEMA: PRÆSENTATION FRA

PROJEKTDAG TIL KOMMENTERING

DELTAGERE: ELEVRÅDET

bakkeskolen2.jpg

2: PROJEKTDAG, 21.5. KL 9-17

TEMA: ÅRGANGSOMRÅDER, FAGOMRÅDER, PLC OG UDERUM

DELTAGERE: SKOLENS PROJEKTGRUPPE

3B: MØDE, 28.5. KL 17-19

TEMA: PRÆSENTATION AF OUTPUT FRA PROJEKTDAG TIL KOMMENTERING

DELTAGERE: PÆDAGOGISK FORUM

4: MØDE, 20.6. kl. 10-16

TEMA: FÆLLESFUNKTIONER, DELEFUNKTIONER & EKSTERNT SAMAR.

DELTAGERE: SKOLENS PROJEKTGRUPPE, UNGDOMSSKOLEN

5: 14.8. kl. 12-15

TEMA: BÆREDYGTIGHED, DRIFT, BYGGETEKNISKE FORHOLD

DELTAGERE: KOMMUNALE FAGPERSONER, SKOLENS LEDELSE, DELE EL HELE PROJEKTGR.

6: FRITIDSBRUGERE 21.8. kl. 19-21

NB: DATO ER KUN FORELØBIG

TEMA: KULTUR- OG FRITIDSFUNKTIONER

DELTAGERE: EKSTERNE BRUGERE AF SKOLENS FACILITETER SOM FX FRITIDSBRUGERE

bottom of page