top of page

MØDE 3B: PÆDAGOGISK FORUM

3B: MØDE, 28.5. KL 17-19

TEMA: PRÆSENTATION AF OUTPUT FRA PROJEKTDAG TIL KOMMENTERING

DELTAGERE: PÆDAGOGISK FORUM

OPSAMLING:

Vi har samlet alle input fra workshoppen i en opsamling, der kan findes hér:

Dagsorden

Formålet med mødet er, at vi præsenterer skolens medarbejdere for resultaterne af workshop 1 og 2, hvor krav og ønsker nu er specificeret så vidt muligt i forhold til rum, størrelser, sammenhænge, indretning m.m. i den ny skole. Medarbejderne har lejlighed til at komme med præciseringer, kommentere m.m., hvilket vi bruger til at kvalificere materialet. 

Vi forventer ikke at kunne sende materiale ud på forhånd, da den forudgående heldagsworkshop kun ligger en uge inden Pædagogisk Forum. Til gengæld forventer vi at give en uge til at kommentere. 

bottom of page