top of page

WORKSHOP 6: FRITIDSBRUGERE

6: FRITIDSBRUGERE 21.8. kl. 19-21

NB: DATO ER KUN FORELØBIG

TEMA: KULTUR- OG FRITIDSFUNKTIONER

DELTAGERE: EKSTERNE BRUGERE AF SKOLENS FACILITETER SOM FX FRITIDSBRUGERE

Dagsorden

Tema: Fritids- og kulturfunktioner i den ny skole - for eksterne brugere. 

 

Tilmelding senest 15.8. til Trine.Joergensen@skanderborg.dk.

Mødested: Bakkeskolen

Kl. 17-19 (inkl. let bid mad)

Dagsorden: 

1. Introduktion til projektet og processen

2. Formål med mødet

3. Fælles overblik over potentielle fritidsbrugere

4. Idræt og bevægelse, inde og ude

5. Kreativt-musiske faciliteter, inde og ude

6. Øvrige

Formålet er at kortlægge fritidsbrugernes behov og ønsker til de ny faciliteter på skolen og potentialer i forhold til sambrug inde som ude, så skolen kan blive åben for lokalsamfundet. 

Hertil kan der komme specifikke ønsker fra specifikke eksterne brugere, som vi skal have med i arbejdet med byggeprogrammet.

Der er tidligere opsamlet materiale om skolen som resource for lokalsamfundet i forbindelse med byens udvikling. Dette materiale vil indgå på mødet. 

bottom of page