top of page

WORKSHOP 4: FÆLLESFUNKTIONER

4: MØDE 20.6. KL. 10-16

TEMA: FÆLLESFUNKTIONER, DELEFUNKTIONER & EKSTERNT SAMAR.

DELTAGERE: SKOLENS PROJEKTGRUPPE, KULTUR & FRITID M.FL.

OPSAMLING:

Vi har samlet alle input fra workshoppen i en opsamling, der kan findes hér:

Funktionsdiagram: Personalerum

Funktionsdiagram: Teknisk service personale

Dagsorden

Tema: Skolens fællesfunktioner 

Mødested: Bakkeskolen

Kl. 10-16 (incl frokost)

Dagsorden:

Krav, ønsker og refleksioner i forhold til funktioner og sammenhænge på følgende områder:

 

Kl 10-12: Årgangsområder incl SFO, klub og ungdomsskole

- Særligt fokus på SFO, klub og Ungdomsskole

- Videre refleksioner om årgangsområder: Den ny hverdag

Kl. 12.30-14

- PLC: Funktionsområder, krav og ønsker

- Kantine: Funktioner, krav og ønsker

Kl. 14.30-16

- Medarbejderfaciliteter: Videre ud fra snakken på sidste møde

- Drift, rengøring og teknik: Videre ud fra snakken på sidste møde

- Udearealer

- Øvrig

Funktionsdiagram: Klub

Funktionsdiagram: PLC

Funktionsdiagram: Idrætshal, musik og kantineareal

bottom of page