top of page

SKOLENS PROJEKTGRUPPE

Bakkeskolen har nedsat en projektgruppe, der medvirker i de mere detaljerede drøftelser og indstillinger fra skolens side frem mod et færdigt byggeprogram. De tager stafetten op efter den brede brugerproces med alle medarbejdere, der mundede ud i det pædagogisk-arkitektoniske program.

Mads Thinggaard – lærer, PLC,

Lisbeth Lorentzen – lærer, PLC, PUC

Martin Kolind – lærer, PUC

Lars Kruchov – lærer, HUSK, designLab

Martin Ross – lærer, HUSK, designLab

Mette Stoltze – lærer, HUSK, designLab

Christina Høncke – lærer, PUC

Lone Rømer – lærer, AMR, HUSK

Nanna Jensen – Lærer, HUSK

Lone Bech – Pædagog, TR, HUSK

Lisbeth Tange – pædagog, AMR

Torben Jensen – Pedel, designLab

Dorrit Arentsen - sekretær

Thomas Trust – admin. Leder

Lone Blomquist – pæd. Leder

Anne Grete Nydam – skoleleder

Vibeke Juhl Nielsen – viceskoleleder

Derudover deltager repræsentanter fra elevrådet.

 

PUC: Pædagogisk Udvikling Center

PLC: Pædagogisk Lærings Center

HUSK: Bakkeskolens huskoordinerings-organ

Projektgruppens medlemmer

bottom of page