top of page

LOKALPLANFORSLAG

- SENESTE NYT

Forud for byggeriet af Ny Skole Hørning har Skanderborg Kommune udarbejdet lokalplanforslag. Det er i høring fra maj 2019 - se dog ny beslutning ovenfor.

Lokalplanforslaget kan læses her: 

Styregruppen for Ny Skole Hørning har bedt om en analyse af en justeret lokalplan på af grund af ny viden om Bakkeskolens arbejde samt den ny skoleprognose, der viser et større behov end tidligere antaget. 

I den forbindelse blev det på styregruppemødet d. 6. juni 2019 besluttet, at første etape skal bygges som 4-sporet skole med plads til 112 elever pr årgang for indskolingen. Der vil på styregruppemødet 1. juli 2019 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det er ønsket, at den justerede lokalplan sendes i forlænget høring.

lokalplan.png

Skanderborg Byråd vedtog den 2. maj 2019 at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring i 8 uger - se dog ny beslutning til venstre herfor. 

Høringsperioden for dette løber fra den 6. maj 2019 til den 1. juli 2019. Planforslaget kan i høringsperioden ses her og på Skanderborg Kommunes hjemmeside, hvor man kan afgive høringssvar. Der kan også afgives høringssvar til: 

 

Staben for Kultur, Borger og Plan

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

 

Høringssvaret skal være nået frem senest den 1. juli 2019.

Læs mere herom på Skanderborg Kommunes hjemmeside

HØRINGSFRIST

bottom of page