top of page

MØDE 3A - ELEVRÅDET

3A: MØDE, 28.5. KL 14-15

TEMA: PRÆSENTATION FRA

PROJEKTDAG TIL KOMMENTERING

DELTAGERE: ELEVRÅDET

OPSAMLING:

Vi har samlet alle input fra workshoppen i en opsamling, der kan findes hér:

Dagsorden

Formålet med mødet er, at vi præsenterer elevrådet for resultaterne af workshop 1 og 2, hvor krav og ønsker nu er specificeret så vidt muligt i forhold til rum, størrelser, sammenhænge, indretning m.m. i den ny skole. Elevrådet kan komme med præciseringer, kommentere m.m., hvilket vi bruger til at kvalificere materialet. 

bottom of page