top of page

HER KOMMER NY SKOLE HØRNING TIL AT LIGGE

Ny Skole Hørning kommer til at ligge i Hørning Syd, øst for Blegindvej og syd for boligområdet ved Nørregårds allé. I samme område kan der på sigt også bygges dagtilbud og evt. idræts- og kulturfaciliteter.

Første etape er skole og SFO for 0.-3. klasse. Den forventes færdig i 2021-22.

 

Der er iværksat en lokalplan for Hørning Syd, herunder køb af 16 hektar jord. Åbent landskab og skovrejsning er en del af den større plan for lokalområdet.

Ilustrationen viser planmateriale og mulighedsstudier for byggegrund øst udarbejdet af Schønherr 2018.

byggefelt.png
signatur.png
signatur.png
signatur.png
bottom of page