top of page

VISIONEN

"Der er nogen, der bygger læhegn, når forandringens vinde truer med at blæse alt omkuld. Borgerne i Hørning Syd og Bakkeskolen bygger vindmøller.

Bakkeskolen har gennem lang tid gjort sig tanker om ønskerne til en ny 3-sporet skole. Visionen er at udvikle en nytænkende, anderledes og inspirerende skole for fremtiden. 

 

I skoleåret 2018-19 er arbejdet intensiveret. Det har mundet ud i et pædagogisk-arkitektonisk byggeprogram, som kan læses ved at klikke på billedet til højre. Med dette program i hånden tager Skanderborg Kommune, Bakkeskolen og et bygherrerådgiverteam nu fat på en detaljering af krav og ønsker, så projektets første etape - et indskolingshus for Ny Skole Hørning til 3 spor - kan bydes ud i totalentreprise i slutningen af 2019. 

Forord fra skolelederen:

Vindmøller, som giver børn og unge energi, saft og kraft til at tilegne sig de kompetencer, som gør dem i stand til at håndtere fremtidens udfordringer, og til at skabe fremtiden i forpligtende læringsfællesskaber. Vindmøller som giveralle i lokalområdet lyst, engagement og energi til at mødes i frivillige, mangfoldige og forpligtende fælleskaber på det nye fælles forsamlingssted Hørning Syd.

Skolen som skole, og som en vigtig del af det lokale forsamlingssted, er en af de vigtigste møde, kultur- og uddannelsesinstitutioner vi har i Danmark. Ikke alene for det enkelte individ, men for hele samfundet og dets fremtid. En samfundsinvestering i skolen er en investering i lokalområdet og fremtiden. Derfor er intet for godt til børnene og de unge. De fortjener kun det bedste.

Bakkeskolen er i 2019 105 år gammel, og er bygget i fortiden og til fortidens behov. Vi vil bygge til fremtiden. Loris Malaguzzi (italiensk pædagog og filosof, 1920-1994) beskriver de tre grundlæggende dimensioner i pædagogikken: de pædagogiske medarbejdere, det indholdsmæssige og de processer som skabes i trivsels- og læringsforløb og ikke mindst de bygningsmæssige rammer og faciliteter. Det er tre sider af samme gode sag, som forudsættes realiseret i et tæt og forpligtigende samarbejde med børn og unge, forældrene, politikere samt andre interessenter.

De fysiske rammer og faciliteter kan modarbejde nok så mange gode intentioner og kompetencer - og gør det ofte. De kan dog osse understøtte og forløse de mange ressourcer som er til stede og som sættes i spil i hverdagen.

PÆDAGOGISK-ARKITEKTONISK 

PROGRAM

pæd_progrma.png

 

Der er så meget vi vil og kan. Derfor skal de fysiske faciliteter tjene hertil og ikke omvendt.

I første omgang åbner vi verden for børnene og for de unge, og døren åbnes indefra. Derfor dette program som er resultatet af interne processer og beslutninger. Nu går vi ud i verden og inviterer alle til at tage del.

Byggesten til vindmøllens fundament og første vinge er dermed lagt, efter- følgende venter de resterende vinger: Dagtilbuddet og det fælles idræts- og kulturforsamlingssted.

Navngivningen af vindmøllen, skolen og Hørning Syd er fortsat et åbent spørgsmål. Fælleden er et godt, gammelt dansk ord – så hvad er det samlende ord for den nye matrikel?

Vi har ikke udarbejdet dette program, fordi det skal være nemt – men fordi det er svært, og ikke mindst nødvendigt.

Det er med glæde og stolthed, at vi lægger programmet frem til debat og realisering.

Tak til alle som deltager og bidrager."​

Anne Grete Nydam, Skoleleder

Det Pædagogisk-Arkitektoniske Program rummer skolens visioner for projektet. Det er udarbejdet på basis af en intensiv brugerproces med skolens medarbejdere med bidrag fra eleverne. 

bottom of page